Prominent Alumni - Oil & Gas


Encik A Razak Bakri
Encik Ab Wahab Ngah
ABD RAHIM PAIMIN
Mr Farzok Farooqi
mr Mohamad Zaini Ismail
Mr Mohd Farhan Zulkepli
Mr Mohd Said Hamid @ Abdul Hamid
NORAZILAWATI MOHD DEM YATI
MISS Nurul Ain Mohammed
Ir. Zainal Abidin Salleh
ZULKARNAIN BAZID
ZULKARNAIN BAZID
Manager of SUEZ WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS


SARJANA EKSEKUTIF PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, 2018